Mała firma – wielkie możliwości

Joanna Miler-Cassino – założycielka i właściciel firmy 

Tłumaczka języka angielskiego z 20-letnim doświadczeniem specjalizująca się w przekładach tekstów prawniczych, prawnych i finansowych, posiadająca uprawnienia tłumacza przysięgłego języka angielskiego od roku 1995. Absolwentka  Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowych Studiów Europejskich na Uniwersytecie Warszawskim oraz Uniwersytecie Maastricht, a także Podyplomowych Studiów Menedżerskich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (aktualnie studiuje prawo).

Współautorka kilku glosariuszy zawierających terminy z zakresu prawa europejskiego, rynków kapitałowych oraz terminologii prawnej. Autorka publikowanych przekładów z dziedziny prawa, finansów oraz rynków kapitałowych (m.in. autorka tłumaczenia na język angielski ustaw i rozporządzeń publikowanych na stronach Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji). Wykładowca tłumaczenia prawniczego na Interdyscyplinarnym Podyplomowym Studium Kształcenia Tłumaczy (IPSKT) przy Wydziale Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego oraz gościnnie na innych polskich i zagranicznych uniwersytetach. Członek założyciel Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS, członek władz Towarzystwa od roku 2005, Wiceprezes od roku 2008. Członek władz Europejskiego Stowarzyszenia Tłumaczy Sądowych „EULITA”. W 2011 r. odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi za pracę społeczną na rzecz środowiska tłumaczy.

Agata Fürstenberg-Kukielak

Tłumaczka języka angielskiego z 20-letnim doświadczeniem specjalizująca się w przekładach tekstów prawnych i finansowych, w szczególności rachunkowych. Absolwentka Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Interdyscyplinarnego Podyplomowego Studium Kształcenia Tłumaczy (IPSKT) przy Wydziale Lingwistyki Stosowanej UW.  Tłumaczka o ogromnym doświadczeniu zawodowym i praktyce.

Współpracownicy 

Na potrzeby realizacji obszernych projektów bądź zleceń wymagających wąskiej wiedzy fachowej wykraczającej poza naszą specjalizację korzystamy z pomocy wypróbowanych współpracowników zewnętrznych, tj. tłumaczy specjalizujących się w danej dziedzinie.